Istoric

Să nu pierdem nimic din trecut. Cu trecutul se clădeste viitorul. — Anatole France

 
 
Am crescut prin muncă și responsabilitate.
Totul a pornit acum 6 decenii în urmă, în anul 1953, când a fost înființată întreprinderea Regională de Construcții (I.R.C) care urma să dezvolte construcții civile și de agricultură în orașele Suceava și Botoșani. După multiple schimbări politice și noi împărțiri administrativ – teritoriale, în 1997, SUCT devine societate comercială cu capital social integral privat.

Provocările din perioada următoare au avut un rol important în modelarea companiei. Adaptarea la noile condiții ale pieței devine prioritară, astfel că SUCT se îndreaptă către un sistem inovator de dezvoltare.

Începând cu anul 2008, compania implementeaza un sistem de management integrat conform ultimelor standarde:

SR EN ISO 9001: 2008 – Sistem de Management al Calitatii
SR EN ISO 14001: 2005 – Sistem de Management de Mediu
SR OHSAS 18001: 2008 – Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

Investițiile realizate, modernizarea laboratorului propriu, implementarea unui sistem informatic de tip ERP și de management al documentelor au permis atingerea obiectivelor de business prestabilite și au ghidat compania către succes.