Certificări

Cel mai important lucru este să îndrăznești să ai visuri mari, apoi să acționezi pentru a le transforma în realitate. — Joe Girard

Privim cu mândrie şi optimism spre viitor.

Începând cu anul 2003, societatea SUCT SA are documentat, implementat şi certificat un sistem de management integrat al calităţii şi de mediu conform standardelor:

SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de Management al Calităţii

SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de Management de Mediu

Exigenţele în ceea ce priveşte tehnologia, găndirea sistematică, consecvenţa, compatibilitatea între produse şi calitatea prelucrării materialelor, constituie principalii factori ai succesului nostru.

Asociaţia Română a Antreprenorilor în Construcţii (ARACO), confirmă capacitatea tehnică şi profesională a societăţii şi certifică calificarea pentru achiziţii publice şi execuţia de lucrări în ţară şi în străinatate.

Cu o politică managerială bazată pe satisfacerea deplină a clienţilor, seriozitate maximă, servicii prompte şi de calitate, cu preţuri corecte şi reale, reuşim să satisfacem cele mai exigente cerinţe ale clienţilor, dovada fiind portofoliul însemmnat de lucrări şi numeroase recomandări cu calificativul “foarte bine”.

Controlul producției

În vederea confirmării şi menţinerii calităţii produselor, societatea noastră are documentat, implementat şi certificat un sistem de control al producţiei de fabrică pentru următoarele produse:

Agregate minerale de râu

Betoane de ciment

Mixturi asfaltice

Emulsii bituminoase